סודות האוקיינוס:
קרית ביאליק
החרושת 32
מיקוד 27154
כתובת למשלוח הדואר:
קרית ביאליק
מיקוד 27154
ת.ד. 5511
ישראל
077-4331067 :טלפון
WhatsApp 0523708397 :פלפון
04-8742873 :פאקס
info@oceansecrets.co.il :מייל
צור קשר צור קשר